Sökning: "Yvonne Ohlsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Yvonne Ohlsson.

  1. 1. Studies of ionic diffusion in crystalline rock

    Detta är en avhandling från Stockholm : Kemiteknik

    Författare :Yvonne Ohlsson; KTH.; [2001]
    Nyckelord :matrix diffusion; surface diffusion; surface conductivity; nuclear waste; rock; mineral; electrical conductivity;

    Sammanfattning : .... LÄS MER