Sökning: "Vipassana meditation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Vipassana meditation.

 1. 1. Insikt och närvaro : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Katarina Plank; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; psychology; health care; Vipassana meditation; contemporary religiosity; spirituality; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; DBT; Burmese Buddhism; tradition; modernity; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 2. 2. Insikt och närvaro : Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Katarina Plank; Knut Jacobsen; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; Buddhist modernism; psychology; health care; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER