Sökning: "internationell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden internationell rätt.

 1. 1. Svensk yttrandefrihet och internationell rätt : Den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

  Författare :Mikael Ruotsi; Lotta Lerwall; Inger Österdahl; Vilhelm Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constitutional law; Freedom of expression; Proportionality; International law; Konstitutionell rätt; Constitutional Law; Public International Law; Folkrätt;

  Sammanfattning : In Swedish constitutional law freedom of expression is protected by three discrete constitutional acts; the Instrument of Government (IG), the Freedom of the Press Act (FPA) and the Fundamental Law on Freedom of Expression (FLFE). The IG grants protection to freedom of expression on similar terms as article 10 of the ECHR, article 19 of the ICCPR and article 11 of the EU Charter. LÄS MER

 2. 2. Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : En internationellt och jämförande studie

  Författare :Mosa Sayed; Maarit Jänterä-Jareborg; Jan Hjärpe; Johanna Schiratzki; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell privaträtt; internatiionell arvsrätt; komparativ rätt; rättsjämförande; islamisk rätt; islamisk arvsrätt; internationell familjerätt; islam; islamisk familjerätt; muslimsk rätt; muslimsk familjerätt; muslimsk arvsrätt; ordre public; internationellt tvingande regler; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Private law; Civilrätt; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie. Islam and Inheritance Law in Multicultural Sweden. A Study in Private International and Comparative law. LÄS MER

 3. 3. Negotiating Asylum. The EU acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection

  Författare :Gregor Noll; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; extraterritorial protection; international law; human rights; European Union; burden-sharing; demos; legal theory; interpretation; international private and public law; discrimination; refugee law; asylum; internationell rätt; European law; EU-rätt; EU law; public international law; folkrätt; internationell privaträtt; private international law;

  Sammanfattning : How are access to asylum and other forms of extraterritorial protection regulated in the European Union? Is the EU acquis in these areas in conformity with international law? What tools does international law offer to solve conflicts between them? And, finally, is law capable of bridging the foundational oppositions embedded in migration and asylum issues? This work combines the potential of legal formalism with an analytical framework drawing on political theory. It analyses the argumentative strategies used by international lawyers, exploiting the interpretative methodology of international law as well as elaborate discrimination arguments. LÄS MER

 4. 4. Könsdiskriminering – en analys av nationell och internationell rätt

  Författare :Lotta Lerwall; Jonas Malmberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Könsdiskriminering; positiv särbehandling; lönediskriminering; utbildning; sexuella trakasserier; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis examines the concept of sex discrimination in Swedish law compared with EU-law and international (human rights) law. Focus lies on labour law and educational law. The first part of the study gives a general background to the legislation on sex discrimination and the aim of gender equality. LÄS MER

 5. 5. On the Virtual Borderline: Cyber Operations and their Impact on the Paradigms for Peace and War : Aspects of International and Swedish Domestic Law

  Författare :Marika Ericson; Inger Österdahl; Jann Kleffner; Gunnar Hult; Robin Geiss; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; International law; cyber operations; cyberattacks; jus ad bellum; peace; war; armed conflict; state of emergency; cybercrime; cyber defence; cybersecurity; sovereignty; intervention; use of force; armed attack; cyberoperationer; internationell rätt; konstitutionell rätt; cyberbrott; cyberförsvar; cybersäkerhet; krisberedskap; totalförsvar; Public International Law; Folkrätt; international law; Försvarssystem; Systems science for defence and security;

  Sammanfattning : Contemporary disputes between states contain elements of psychological and information operations, intelligence operations and cyber operations as well as methods for physical use of force. Cyber operations may use, or contribute to, all of these different techniques and methods combined and can be focused on intelligence gathering, preparation of networks for future attacks, sabotage or on preventing access to information. LÄS MER