Sökning: "mindfulness"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet mindfulness.

 1. 1. Mindfulness : Relations to attention regulation, decentering, and psychological well-being

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Torbjörn Josefsson; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attention; buddhism; decentering; mediation analysis; meditation; mindfulness; psychological well-being; mindfulness meditation attention psychological well-being decentering;

  Sammanfattning : The current research project consists of three separate studies. The general aim of this project was to contribute to previous mindfulness research by exploring fundamental aspects of mindfulness in an effort to increase the understanding of mindfulness as a construct as well as its mechanisms. LÄS MER

 2. 2. Making Mindfulness : Highlighting the Social and Existential Dimensions

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Håkan Nilsson; Högskolan i Skövde.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mindfulness; social mindfulness; existential mindfulness; Buddhism; resilience; logotherapy; psychological stages; hermeneutic methods;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Conceptualizing and contextualizing mindfulness New and critical perspectives

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Håkan Nilsson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging;

  Sammanfattning : This dissertation aims at analyzing mindfulness as a concept and a multidimensional phenomenon in its historic and primordial but also contemporary contexts. In the course of examining this more general question, this dissertation targets four specific objectives: 1) classifying existing definitions of mindfulness, 2) critically analyzing and interpreting the Buddhist and Western interpretations and practices of mindfulness, 3) elaborating on the social and existential dimensions of mindfulness, and 4) applying these dimensions in advancing the notion of mindful sustainable aging in the context of successful aging. LÄS MER

 4. 4. Insikt och närvaro : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Katarina Plank; Lund University.; Lunds universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Primary Care: Clinical Applications and Analysis of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Psychology, University of Gothenburg

  Författare :Josefine Lilja; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mindfulness; Five Facet Mindfulness Questionnaire FFMQ ; internal consistency; factor structure; cluster analysis; meditators; non-meditators; Mindfulness-Based Cognitive Therapy MBCT ; Primary Care; thematic and benchmarking analysis;

  Sammanfattning : The overall objective of this thesis is to analyse the concept of mindfulness as measured by the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) and its clinical usefulness in primary care through group Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Because no Swedish version of the FFMQ was available, that became the starting point of this research project. LÄS MER