Sökning: "Student achievement"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden Student achievement.

 1. 1. School organization and student achievement : a study based on achievement in mathematics in twelve countries

  Författare :T. Neville Postlethwaite; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Professional development in formative assessment : effects on teacher classroom practice and student achievement

  Författare :Catarina Andersson; Torulf Palm; Jeremy Hodgen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; mathematics education; professional development; teacher education; student achievement;

  Sammanfattning : The potential of formative assessment, evident in several research reviews, has raised the interest in many countries to invest in reform initiatives to develop its use. However, implementation of formative assessment is not straightforward and there is a lack of knowledge about how to design appropriate professional development. LÄS MER

 3. 3. Science achievement and student interest : determinants of success in science among Swedish compulsory school students

  Författare :Jan-Åke Engström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Naturvetenskap; Undervisning; Husénsamlingen; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Educational environment and student achievement : a multivariate study of the contributions of the home, the school and the peer group to change in mathematics and science performance during the first year at secondary school

  Författare :John P. Keeves; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Swedish student-athletes’ within-career transitions

  Författare :Sverker Fryklund; Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); []
  Nyckelord :within-career transition; achievement sport; thematic content analysis; student-athlete; career assistance; dual career;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande forskningsprojekt var att undersöka upplevelser av karriärövergångar hos elitidrottande studenter, på högsta nationella nivå, som strävar efter att etablera sig även på internationellt högsta nivå inom sin idrott, samtidigt som de börjar studera vid universitet/högskola och så småningom tillägnar sig en examen. Semistrukturerade intervjuer användes för att kartlägga och undersöka de elitidrottande studenternas upplevelser. LÄS MER