Sökning: "didaktik fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden didaktik fenomenologi.

 1. 1. Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap : reflexionens betydelse för lärandet

  Detta är en avhandling från Vasa: Institutionen för vårdvetenskap, Åbo akademi, Finland

  Författare :Margaretha Ekebergh; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reflexion; vårdvetenskap; didaktik; vårdpedagogik; lärande i teori och praxis; fenomenologi; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande forskning tar sin utgångspunkt i problematiken kring lärandet av vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis med fokus på reflexionens betydelse för lärandet. Forskningens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik, medan fenomenologi och livsvärldsteori utgör kunskapsteoretiska utgångspunkter samt struktur för metod och empiriskt genomförande. LÄS MER

 2. 2. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Handledning för vårdare - ett lärande möte utifrån patientens värld

  Detta är en avhandling från Mölndal : Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Bengt-Olof Petersson; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; didaktik; fenomenologi; handledande arbetssätt; handledning; livsvärldsteori; reflektion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The present research study is a supervision project which was carried out between 2004-2006.  The overall aim of the research was to investigate how caring science supervision can support carers in integrating caring science and can contribute to a constructive way of integrating caring science knowledge with praxis. LÄS MER

 4. 4. Självbilder och jagkonstitution

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Eva Mark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fenomenologi; Sjävlbilder; Jagkonstitution; Pragmatism; vardagskunskap;

  Sammanfattning : Jag har i denna avhandling studerat olika former självbilder. Jag har därvid utgått från en vid definition av begreppet 'självbild': en självbild är ett resultat av att en person riktar någon form av förstapersonsperspektiv mot sig själv. Utifrån denna vida definition av självbilder finns det en rad olika arter av självbilder. LÄS MER

 5. 5. Estetiska erfarenheter i naturmöten. En fenomenologisk studie av upplevelser av skog, växtlighet och undervisning

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Margaretha Häggström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; fenomenologi; estetiska erfarenheter; direkta naturmöten; skog; växtblindhet; livsvärld; promenadintervju; aktionsforskning;

  Sammanfattning : In a period of accelerated environmental change, a focus on how humans build embodied relationships with the more-than-human world is a critical arena for pedagogical work. The aim of this thesis is to elucidate people’s lived experiences of being in the forest. LÄS MER