Sökning: "Panel unit root tests"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Panel unit root tests.

 1. 1. Likelihood-Based Panel Unit Root Tests for Factor Models

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Xingwu Zhou; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Panel unit root; Exact factor model; Dynamic factor model; Maximum likelihood; Principal components; Lagrange multiplier;

  Sammanfattning : The thesis consists of four papers that address likelihood-based unit root tests for panel data with cross-sectional dependence arising from common factors.In the first three papers, we derive Lagrange multiplier (LM)-type tests for common and idiosyncratic unit roots in the exact factor models based on the likelihood function of the differenced data. LÄS MER

 2. 2. On Bootstrap Evaluation of Tests for Unit Root and Cointegration

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jianxin Wei; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; non-stationary time series; unit root test; bootstrap; asymptotic refinement; cointegration; panel unit root test; cross-sectional dependence;

  Sammanfattning : This thesis is comprised of five papers that all relate to bootstrap methodology in analysis of non-stationary time series.The first paper starts with the fact that the Dickey-Fuller unit root test using asymptotic critical value has bad small sample performance. LÄS MER

 3. 3. Testing Homogeneity and Unit Root Restrictions in Panels

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Blomquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Non-stationary panels; Panel unit root tests; Cross-sectional dependence; Homogeneity testing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av sex kapitel. Det första kapitlet är en introduktion medan de resterande fem innehåller avhandlingens huvudsakliga bidrag. De tre första kapitlen är samförfattade med Joakim Westerlund. LÄS MER

 4. 4. Essays on Fiscal Policy, Private Consumption and Non-Stationary Panel Data

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Kristian Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Cross-Sectional Dependence; Output Convergence; Unit Root; Stationarity; Panel Data; Government Consumption; Non-Keynesian Effects; Private Consumption; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; Fiscal Policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den kanske viktigaste anledningen till att söka en grundläggande förståelse av ekonomiskt beteende är att erhålla ett underlag för utformningen och genomförandet av ekonomisk politik. Utan en sådan förståelse minskas möjligheterna att uppnå målen för den ekonomiska politiken. LÄS MER

 5. 5. Essays on Unit-Root Testing and on Discrete-Response Modelling of Firm Mergers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nikolay Angelov; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; unit root; structural break; LR test; stationary alternative; matching; firm mergers; discrete choice; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : Essay 1 investigates the time-series properties of the price of iron ore. The focus is on unit-root testing in the presence of a structural break. Unit-root tests with or without structural breaks are applied to historical prices of five different qualities of Swedish and Brazilian iron ore. Tests with exogenous or endogenous breaks are analyzed. LÄS MER