Sökning: "Government Consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden Government Consumption.

 1. 1. Essays on Fiscal Policy, Private Consumption and Non-Stationary Panel Data

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Kristian Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Cross-Sectional Dependence; Output Convergence; Unit Root; Stationarity; Panel Data; Government Consumption; Non-Keynesian Effects; Private Consumption; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; Fiscal Policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den kanske viktigaste anledningen till att söka en grundläggande förståelse av ekonomiskt beteende är att erhålla ett underlag för utformningen och genomförandet av ekonomisk politik. Utan en sådan förståelse minskas möjligheterna att uppnå målen för den ekonomiska politiken. LÄS MER

 2. 2. Testing and Applying Cointegration Analysis in Macroeconomics

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Åsa Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Fiscal policy; Government consumption; Private consumption; Unemployment; Hypothesis testing; Wage formation; Panel cointegration; Cointegration analysis; ekonomisk teori; economic policy; Nationalekonomi; ekonomisk politik; ekonometri; ekonomiska system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre uppsatser som behandlar empiriska tillämpningar av makroekonomiska teorier. Uppsatserna är fristående från varandra, men knyts samman genom att kointegrationsanalys används i de empiriska analyserna. LÄS MER

 3. 3. A Beef with Meat Media and Audience Framings of Environmentally Unsustainable Production and Consumption

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Kajsa-Stina Benulic; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Meat; news media; audience; environment; framing; consumption; participation; responsibility; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify potential routes of participation in environmentally sustainable changes of the Swedish meat production and consumption. Changes are needed as meat production and consumption have been linked to serious environmental problems, such as climate change, biodiversity loss, and land use change. LÄS MER

 4. 4. Essays on Fiscal Policy, Public Debt and Financial Development

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Alfredo Schclarek Curutchet; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private consumption; Ekonomisk planering; Handel; Economic planning; imperfect information; Trade; financial development; economic growth; capital accumulation; productivity growth; private savings rate; vertical innovation; horizontal innovation; industry diversification; public debt; external debt; developing countries; taxation; government expenditure; fiscal policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av tre olika artiklar som kan läsas separat. Varje artikel har tilldelats ett eget kapitel i avhandlingen. Självständigheten av dessa kapitel bör inte tolkas som att de inte hör ihop. LÄS MER

 5. 5. Essays on Pensions, Retirement and Tax Evasion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Johannes Hagen; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi; Pensions; retirement; annuity; annuity puzzle; adverse selection; pension reform; instrumental variable; health; health care; mortality; tax evasion; engel curves; consumption; self-employment; permanent income;

  Sammanfattning : Essay I: This essay provides an overview of the history of the Swedish pension system. Starting with the implementation of the public pension system in 1913, it outlines the key components of each major pension reform up until today along with a discussion of the main trade-offs and concerns that policy makers have faced. LÄS MER