Sökning: "Orientation"

Visar resultat 1 - 5 av 1222 avhandlingar innehållade ordet Orientation.

 1. 1. Entrepreneurial orientation reflections from a contingency perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Gabriel Linton; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial orientation; contingency theory; configuration theory; firm-level entrepreneurship; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been argued to be a key driver of the economy by creating jobs, turning inventions to innovations, and also improving the overall standard of life. A firm’s entrepreneurial orientation (EO) indicates the degree to which a firm is entrepreneurial. LÄS MER

 2. 2. Visitor orientation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Anders Hedman; KTH.; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bird orientation: external cues and ecological factors

  Detta är en avhandling från Johan Bäckman, Animal ecology, Ecology Building, SE-22362 Lund, Sweden

  Författare :Johan Bäckman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tracking radar; Emlen funnel.; Animal ecology; Djurekologi; oscillatory orientation; roosting flight; scatter; concentration; heading; cue calibration; light dependent; magnetoreception; subcutaneous fat stores; body condition; energetics; geomagnetic field; visual cues; orientation; birds; migration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett stort antal fåglar flyttar vår och höst mellan sina häckningsplatser hos oss i norr till “övervintringsområden”. Många flyttar över stora avstånd, till södra Europa eller till Afrika. Ofta är flyttfåglarnas mål väl definierat, det händer att en fågel häckar på exakt samma plats år efter år. LÄS MER

 4. 4. Magnetic orientation in migratory birds

  Detta är en avhandling från Rachel Muheim

  Författare :Rachel Muheim; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cue-conflict; clock-shift; cue calibration; geomagnetic field; high Arctic latitudes; Emlen funnel; magnetic compass; magnetoreception; navigation; migration; bird; orientation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Om flyttfåglarnas magnetiska orientering Fåglarnas flyttning har fascinerat människan i alla tider och det finns fortfarande många obesvarade frågor om hur fåglarna hittar sina flyttningsvägar. Flyttande fåglar använder olika typer av ledtrådar för att orientera sig. LÄS MER

 5. 5. Celestial Orientation in Dim Light

  Detta är en avhandling från Marie Dacke, Deparment of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Marie Dacke; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polarisation pattern; moon; polrised light detection; twilight; dim light; dung beetle; Zoologi; spider; vision; orientation; Zoology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish HIMMELSKOMPASSEN En orienterare förlitar sig på karta och kompass för att finna sin väg genom skogen. När solen börjar gå ner blir det allt svårare att urskilja den röda kompassnålens riktning och detaljerna på kartan. Orienteraren slår slutligen på sin pannlampa och fortsätter springa mot sitt mål. LÄS MER