Sökning: "Gabriel Linton"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gabriel Linton.

  1. 1. Entrepreneurial orientation : reflections from a contingency perspective

    Författare :Gabriel Linton; Jonas Gerdin; Christina Öberg; Linda Höglund; Per Frankelius; Hans Landström; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial orientation; contingency theory; configuration theory; firm-level entrepreneurship; Business Studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Entrepreneurship has been argued to be a key driver of the economy by creating jobs, turning inventions to innovations, and also improving the overall standard of life. A firm’s entrepreneurial orientation (EO) indicates the degree to which a firm is entrepreneurial. LÄS MER