Sökning: "invandrare på arbetsmarknaden"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden invandrare på arbetsmarknaden.

 1. 1. Lära för Sverige : en studie av utbildningsproblem och arbetsmarknad för invandrare i grundutbildning för vuxna (grundvux)

  Författare :Elsie C. Franzén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrare; Sverige; Invandrare på arbetsmarknaden; Invandrarundervisning; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Unequal Opportunities : The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market

  Författare :Alireza Behtoui; Carl-Ulrik Schierup; Mahmood Arai; Carl le Grand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social capital; social network; recruitment process; discrimination; immigrants; Social kapital; socialt nätverk; rekryteringsprocess; diskriminering; invandrare; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders. Studies in a geographically defined population in Sweden

  Författare :Lena Edén; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; musculoskeletal disorders; disability pension; early retirement; quality of life; life satisfaction; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The starting-point of this thesis was the high rate of disability pensioners in Sweden and the lack of knowledge about what a disability pension entails for quality of life (QL). The aim of the study was to gain knowledge about QL among disability retirees with musculoskeletal disorders (ERPs). LÄS MER