Sökning: "Marie-Louise Eriksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie-Louise Eriksson.

  1. 1. Organising Regional Innovation Support : Sweden's Industrial Development Centres as Regional Development Coalitions

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Marie-Louise Eriksson; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lnnovation support organisations; lnnovation policy; Learning organisations; Development coalitions; Partnership; Organisationai capabilities; Economic geography of innovation; Learning regions; Socio-cultural and institutional context; Path-dependency; Sweden; Finspång; Gnosjö; Tekniska innovationer; regional utveckling; regionalpolitik; innovation; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This PhD dissertation examines the issues of institutional and policy learning often referred to in discussions about innovation policy in the literature on economic geography of innovation, systems of innovation, and learning regions. A central argument is that in order to enhance OUTknowledge of this learning dimension in innovation policy we need to focus on the level at which much innovation policy is organised and implemented, i. LÄS MER