Sökning: "Learning organisations"

Visar resultat 1 - 5 av 112 avhandlingar innehållade orden Learning organisations.

 1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Support for learning possibilities and obstacles in learning applications

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Karlsudd; Mälardalens högskola.; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; Industrial Economics and Organisations; industriell ekonomi och organisation; E-learning; informatics; implementation; learning management system; systems development.; E-lärande; informatik; implementering; lärsystem; systemutveckling; Industrial economy; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : In this thesis an overarching analysis is made of four articles published in refereed international journals. The articles are describing the development and implementation of learning support systems/learning support applications. LÄS MER

 3. 3. Total Cost Analysis in Logistics Practical Execution, Learning, and Teaching in Higher Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Oskarsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Cost is considered a crucial factor in much decision-making in private and public organisations. Therefore, the ability to calculate total estimated costs for different alternatives is important. However, such total cost analysis is a challenging task. LÄS MER

 4. 4. The dynamics of experiential learning : balancing exploitation and exploration within and between organisations

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Mikael Holmqvist; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational learning; Experiental learning; Lärande organisationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Improving IT Integration for Higher Education Institutional Performance Towards a Contextualised IT-Institutional Alignment Model

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Jean Claude Byungura; Henrik Hansson; Ulf Olsson; Masengesho Kamuzinzi; Jimmy Jaldemark; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT integration; IT alignment; Alignment practices; Design science research; Innovation diffusion; Technology adoption; Institutional performance; Higher education; Artefact Evaluation; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : The integration of information technology (IT) into service delivery is currently seen as an innovative strategy to support the modernising of universities worldwide. However, in some institutions in developing countries, including Rwanda, IT has failed to add the intended value to university services, despite huge associated investments in IT. LÄS MER