Sökning: "Magnus Danielson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magnus Danielson.

  1. 1. Den granskande makten Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

    Författare :Magnus Danielson; Stockholms universitet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Granskande journalistik; makt; narrativ; journalistik; Journalism;

    Sammanfattning : SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. LÄS MER