Sökning: "Granskande journalistik"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Granskande journalistik.

 1. 1. Den granskande makten Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Danielson; Ester Pollack; Sigurd Allern; Espen Ytreberg; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Granskande journalistik; makt; narrativ; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. LÄS MER

 2. 2. Redigering och skuld Ett kognitivt perspektiv på redigeringensfunktioner i ansvarsutkrävande tv-reportage

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Piotr Urniaz; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV journalism; attribution of guilt; mental models; Jürgen Habermas; Formal Pragmatics; visual communication; communicative ethics; media literacy; cognition; the viewer; investigative journalism; media accountability; political scandals; critical realism; documentary film; Tv-journalistik; granskande journalistik; redigering; dokumentärfilm; reception; kommunikativ etik; Jürgen Habermas; audiovisuell kommunikation; argumentation; skuld; skuldattribuering; ansvarsutkrävande; medieskandaler; formalpragmatik; manipulation; komposition; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract: During the past decade, media researchers have intensified the study of media scandals and the role of journalism as an institution that holds social actors responsible for malfeasance and wrongdoings. On a micro level of analysis, the main attention has beendirected towards the journalistic interview and its use to promote the impression of guilt and journalistic neutrality. LÄS MER

 3. 3. Från orsak till verkan : berättarstrategier i Sveriges Televisions inrikespolitiska nyhetsförmedling 1978-2005

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Michael Krona; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; media; domestic politics; journalism; power; Television; narrative; news; discourse; public sphere; moving images; Fairclough;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the evolution of how domestic political news was constructed in television journalism from the end of the 1970s until the present day, and to discuss this in the context of contemporary political–economic changes in society. The empirical material is made up of domestic politics reporting on Swedish Television’s daily news programmes, Aktuellt (‘Current affairs’) and Rapport (‘Report’), in three different periods. LÄS MER