Sökning: "Lars Magnusson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Lars Magnusson.

 1. 1. Ty som ingenting angelägnare är än mina bönders conservation --- : godsekonomi i östra Mellansverige vid mitten av 1700-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Magnusson; Uppsala universitet.; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Evaluation of modified cyclodextrins for chiral separations in gas chromatography and capillary electrophoresis

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies 2002:32

  Författare :Lars G Blomberg; Jeanette Magnusson; Jeanette Olsson; Karlstads universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : ABSTRACTAn evaluation of different derivatized cyclodextrins as chiral selectors for enantiomer separations has been performed with capillary electrophoresis and gas chromatography. Using gas chromatography, resolution of the enantiomers of atropisomeric PCB congeners, o,p-DDT and o,p-DDD was attempted on columns containing a mix of chiral selectors. LÄS MER

 3. 3. Project Closure is not the End A Study of Interaction between Design and Manufacturing in Product Development

  Detta är en avhandling från Ekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Olausson; Christian Berggren; Thomas Magnusson; Lars Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Product Development; Continuous Improvement; Design-Manufacturing Interaction; Contingency Theory; Sourcing Strategy; Case Study; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har påvisat att ett företags produktionsförmåga påverkar förmågan att utveckla nya produkter. Faktum är att de företag som är duktiga på att producera ofta även är duktiga på att utveckla nya produkter, då flertalet produktionsaktiviteter såsom prototypframställan är viktiga i utvecklingsprocessen. LÄS MER

 4. 4. The human side of idea screening

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet

  Författare :Alexandre Sukhov; Peter Magnusson; Lars E. Olsson; Antti Sihvonen; Pascal Le Masson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; comprehension; front end of innovation; generativity; idea screening; mechanisms; mixed methods research; sensemaking; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In extant research, idea screening has been viewed as a gate where ideas for innovations are evaluated and selected for further development. Given that organizations have limited resources, and cannot implement all of the ideas, idea screening acts as a bottleneck during the innovation process. LÄS MER

 5. 5. Haemodialysis Treatment Monitored On-line by Ultra Violet Absorbance

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och vård

  Författare :Fredrik Uhlin; Lars-Göran Lindberg; Martin Magnusson; Bernd Stegmayr; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dialysis; Hemodialysis; Proteins; Metabolism; Renal dialysis; Ultraviolet spectrophotometry; Urea; Uremia; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Kidney diseases; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Njursjukdomar;

  Sammanfattning : This thesis describes and evaluates an optical method utilizing ultra violet (UV) absorbance for on-line monitoring of haemodialysis treatment. Increased efficiency of haemodialysis treatment is considered to correlate to decreased morbidity and mortality when urea clearance (Kt/V) is elevated. LÄS MER