Sökning: "Lars Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Lars Berglund.

 1. 1. On the Prediction of Warfarin Dose

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niclas Eriksson; Mia Wadelius; Lars Wallentin; Lars Berglund; Patrik Magnusson; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Warfarin; pharmacogenetics; prediction models; Dosing algorithm; GWAS; VKORC1; CYP2C9; Clinical Pharmacology; Klinisk farmakologi;

  Sammanfattning : Warfarin is one of the most widely used anticoagulants in the world. Treatment is complicated by a large inter-individual variation in the dose needed to reach adequate levels of anticoagulation i.e. INR 2. LÄS MER

 2. 2. Dimensional Stability of Paper Influence of Fibre-Fibre Joints and Fibre Wall Oxidation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Per A. Larsson; Lars Wågberg; Mikael Lindström; Lars Berglund; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

  Sammanfattning : Papper är ett mycket mångsidigt material. Trots detta finns det ett flertal egenskaper som begränsar papperets användbarhet. Ett av de större problemen med cellulosa- och lignocellulosafibrer är att de sänker sin fria energi genom att sorbera vatten, och denna sorption förändrar papperets dimensioner. LÄS MER

 3. 3. Studies on pyruvate kinases

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Berglund; [1977]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Transport in the foeto-maternal unit : a methodological study in the rhesus monkey using positron emission tomography

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Berglund; [1989]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Deadlift training for patients with mechanical low back pain a comparison of the effects of a high-load lifting exercise and individualized low-load motor control exercises

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Berglund; Ulrika Aasa; Peter Michaelson; Lillemor Lundin-Olsson; Ulrica Bergström; Hannu Luomajoki; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Low back pain; Motor control; Deadlift; Randomized controlled trial; Pain; Disability; Activity; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : Disability due to low back pain is common. While evidence exist that exercise is effective in reducing pain and disability, it is still largely undetermined which kind of exercises that are most effective. LÄS MER