Sökning: "Krav modell"

Visar resultat 1 - 5 av 93 avhandlingar innehållade orden Krav modell.

 1. 1. Kvalitetssäkring av stora järnvägsprojekt : en modell baserad på erfarenheter från järnvägsplanering

  Författare :Erik Lovén; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : I tidiga skeden av järnvägsprojekt har man som störst möjlighet att påverka funktion, miljökonsekvenser och samhällsekonomisk nytta. Trots det har kvalitetssäkring hittills fokuserat på senare skeden som byggande och drift. LÄS MER

 2. 2. Segmentation and differentiation in defence supply chain design : A dynamic purchasing portfolio model for defence procurement

  Författare :Thomas Ekström; Per Hilletofth; Alastair Finlan; Per Skoglund; Lisa Ellram; Jönköping University; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; purchasing portfolio model; segmentation and differentiation; segmentation model; supply chain strategy; military logistics; defence procurement; defence supply chain design; modified Delphi study; portföljmodell; segmentering och differentiering; segmenterings-modell; försörjningsstrategi; militär logistik; försvarsanskaffning; utformning av militära försörjningskedjor; modifierad Delphistudie;

  Sammanfattning : An important priority in the current Swedish Defence Bill is to increase the operational warfighting capability of the Swedish Armed Forces, which has implications for the defence supply chain. A recent study suggested that the Swedish Armed Forces should use segmentation of supplies and differentiation of supply chains to enable an affordable supply chain design (SCD). LÄS MER

 3. 3. Quality management and sustainability : exploring stakeholder orientation

  Författare :Peter Johansson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : In today's society, organisations are exposed to stiff competition, and wants and expectations might change rapidly. In order to survive, all organisations must meet wants and expectations from a number of actors who can cause the organisation to fail. These actors are called stakeholders. LÄS MER

 4. 4. Supporting Release Planning of Quality Requirements: The Quality Performance Model

  Författare :Richard Berntsson Svensson; Institutionen för datavetenskap; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In a competitive environment, as experienced by market-driven organizations, it is important to plan software product releases with time-to-market in mind. To increase the chances of market success, software products need to be released to the market, not only at the right time, but also with higher level of quality than the competitors' products. LÄS MER

 5. 5. Leadership for co-worker commitment : a TQM approach

  Författare :Roland Harnesk; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : A trend in modern working life is related to adjustments to the rapidly changing requirements of the market. The increased pace of and demands for flexibility from globalization cause changes of the organizational conditions. LÄS MER