Sökning: "försvarsanskaffning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet försvarsanskaffning.

 1. 1. Segmentation and differentiation in defence supply chain design : A dynamic purchasing portfolio model for defence procurement

  Författare :Thomas Ekström; Per Hilletofth; Alastair Finlan; Per Skoglund; Lisa Ellram; Jönköping University; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; purchasing portfolio model; segmentation and differentiation; segmentation model; supply chain strategy; military logistics; defence procurement; defence supply chain design; modified Delphi study; portföljmodell; segmentering och differentiering; segmenterings-modell; försörjningsstrategi; militär logistik; försvarsanskaffning; utformning av militära försörjningskedjor; modifierad Delphistudie;

  Sammanfattning : An important priority in the current Swedish Defence Bill is to increase the operational warfighting capability of the Swedish Armed Forces, which has implications for the defence supply chain. A recent study suggested that the Swedish Armed Forces should use segmentation of supplies and differentiation of supply chains to enable an affordable supply chain design (SCD). LÄS MER

 2. 2. Public Private Business Models for Defence Acquisition - A Multiple Case Study of Defence Acquisition Projects in the UK

  Författare :Thomas Ekström; Teknisk logistik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Defence transformation; military logistics; supply chain; support chain; defence acquisition; Business Model; Public Private Participation; Cooperation and Partnership; Value-for-Money; performance; risk; multiple case study; misalignment; transformation av försvaret; militär logistik; försörjnings- och underhållskedja; försvarsanskaffning; affärsmodell; offentlig privat samverkan; valuta för pengarna; prestation; multipel fallstudie; inkonsekvens;

  Sammanfattning : Since the ending of the Cold War, the defence sector, particularly the areas of military logistics and defence acquisition, has been undergoing a comprehensive transformation. There are several factors that explain this transformation: changes in defence and security policies for nations and organisations; reductions in defence expenditure; participation in Peace Support Operations; Lessons Learned from these operations, especially in the area of logistics; revolutionary development in the area of Information and Communication Technology; emergence of novel Commercial Best Practises in the areas of business and business logistics; and changes in the legislation regarding the conduct of public procurement in Europe. LÄS MER