Sökning: "Kjell Söderberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kjell Söderberg.

 1. 1. Den första massutvandringen : en studie av befolkningsrörlighet och emigration utgående från Alfta socken i Hälsingland 1846-1895

  Författare :Kjell Söderberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The first mass emigrationAlready during- the first half of the 1840's a number of smaller group emigrations from Sweden took place. However it was not until 1846 that the first real break­through in emigration occurred when the Erik Jansonist sect began emigrating. LÄS MER

 2. 2. Improving venous blood specimen collection practices : method development and evaluation of an educational intervention program

  Författare :Karin Bölenius; Christine Brulin; Kjell Grankvist; Johan Söderberg; Ewa Idvall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Education; Experiences; Guideline adherence; Haemolysis; Intervention; Patient safety; Phlebotomy; Practical skills; Preanalytical errors; Primary healthcare; Questionnaires; Reliability and validity; Venous blood specimen collection; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Sammanfattning : Background: About 60%–80% of decisions regarding diagnosis and treatment are based on laboratory test results. Low adherence to venous blood specimen collection (VBSC) guidelines may lead to erroneous or delayed test results, causing patient harm and high healthcare costs. LÄS MER