Sökning: "Guideline adherence"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Guideline adherence.

 1. 1. Adherence to lipid-lowering medications and cardiovascular disease prevention in type 2 diabetes mellitus

  Författare :Sofia A. Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication adherence; refill adherence; medication persistence; pharmacoepidemiology; lipid-lowering medications; type 2 diabetes mellitus; cardiovasular disease; all-cause mortality; cardiovascular mortality; guideline adherence;

  Sammanfattning : Background and aims: Globally, cardiovascular disease (CVD) is the major cause of death among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Improved control of LDL cholesterol with lipid-lowering medications and patients’ adherence to such medications have been shown associate with lower risk of CV events and mortality among T2DM patients. LÄS MER

 2. 2. Medication adherence, side effects and patient-physician interaction in hypertension

  Författare :Staffan Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patient compliance; guideline adherence; hypertension; adverse effects; communication; negotiating;

  Sammanfattning : Hypertension is an important risk factor for cardiovascular disease, the incidence of which it is possible to reduce by prophylactic treatment with antihypertensive drugs. In clinical practice, however, only a minority of patients reach target blood pressure levels. LÄS MER

 3. 3. Adherence to Venous Blood Specimen Collection Practice Guidelines Among Nursing Students and Healthcare Staff

  Författare :Karin Nilsson; Christina Juthberg; Anna Ehrenberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adherence; Clinical practice guidelines; Experiences; Nursing student; Patient safety; Pre-analytical errors; Primary healthcare; Questionnaires; Venous blood specimen collection;

  Sammanfattning : Background Patient safety is an undisputable part of healthcare. The use of clinical practice guidelines, usually based on evidence-based practice/best practice, promotes patient safety and high quality care, reduces unnecessary patient suffering, and healthcare costs. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kliniska beslutsfattande med fokus på perifera venkatetrar (PVK)

  Författare :Maria Eiman Johansson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripheral catheterization; decision making; clinical judgement; clinical reasoning; practice guidelines; guideline adherence; content analysis; interviews; observations;

  Sammanfattning : För att kunna ge vård av säker och god kvalitet krävs att sjuksköterskor har kunskap inom många områden, eftersom de har ansvar för såväl bedömning, planering och genomförande, som utvärdering och dokumentation av omvårdnadsarbetet. Ett av flera ansvarsområden för sjuksköterskor i deras dagliga arbete är beslutsfattande om insättning och skötsel av perifera venkatetrar (PVK). LÄS MER

 5. 5. Quality Improvement in Acute Coronary Care : Combining the Use of an Interactive Quality Registry with a Quality Improvement Collaborative to Improve Clinical Outcome in Patients with Acute Myocardial Infarction

  Författare :Rickard Carlhed; Bertil Lindahl; Leif Bojö; Duncan Neuhauser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Quality Improvement; Quality Registry; Acute Coronary Care; Guideline Adherence; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : The quality of care for Swedish patients with acute myocardial infarction (AMI) is continuously increasing. Nevertheless, a great potential for improvement still exists. LÄS MER