Sökning: "Iréne Artæus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Iréne Artæus.

  1. 1. Kvinnorna som blev över : ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Iréne Artæus; Uppsala universitet.; [1992]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER