Sökning: "sociologi narrativ"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden sociologi narrativ.

 1. 1. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; karriärval; Sociology; Sociologi; Ethnicity; Etnicitet; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa

  Författare :David Wästerfors; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gift; blame; stories; narrative; rhetoric; symbolic interaction; interviews; businessmen; Eastern Europe; resentment; tactics; ethnography; courtships; identifications; accounts; defence speeches; Sociology; Sociologi; Social psychology; rumours; corruption; bribes; bribery; Socialpsykologi; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : What does it mean to bribe someone? What is the meaning of bribes? Questions like these have motivated this study. Its central argument is that the folk meanings of “bribes” and “corruption” depend on people’s symbolic demarcations and definitions. LÄS MER

 3. 3. To mourn and resist stigma : Narration, meaning-making and self-formation after a parent’s suicide

  Författare :Anneli Silvén Hagström; Margareta Hydén; Ulla Forinder; Robert Neimeyer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Grief; identity; Internet; narrative; stigma; suicide; theatre; youth; Identitet; Internet; narrativ; självmord; sorg; stigma; teater; ungdomar;

  Sammanfattning : Grief following a parent’s suicide has been called ‘the silent grief’: due to a prevailing stigma connected to suicide as a mode of death, the parent cannot be talked about. This silenced or distorted communication complicates grieving youths’ meaning reconstruction centred on the question of why the parent committed suicide – a question inevitably linked to queries of who the deceased parent was, and that ultimately triggers thoughts about who oneself has become in the light of this experience. LÄS MER

 4. 4. Berättelser om adoption

  Författare :Elizabeth Martinell Barfoed; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identitet; självkonstruktioner; diskurs; intervjustudie; Key words: Adoption; adoptee; story; narrative analysis; interview study; discourse; self construction; identity; media analysis; social constructionism Nyckelord: adoption; adopterad; berättelse; narrativ analys; narrativ; medieanalys; social konstruktionism;

  Sammanfattning : Abstract: Adoption Stories (Berättelser om adoption) This dissertation explores adoption stories in a Swedish context. The aim is two-fold: First, how adoption is presented by adopted adults; second, how adoption is constructed in the press. LÄS MER

 5. 5. Mobbning, intriger, offerskap : att tala om sig själv som mobbad i arbetslivet

  Författare :Helena Blomberg; Mats Börjesson; Rolf Lidskog; Katarina Jacobsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; narrative analysis; discursive psychology; metaphor analysis; interpretative repertoire; rhetorical resources; victimization; workplace bullying; identity work; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; Vuxenmobbning;

  Sammanfattning : This thesis is a study of bullying narratives, mainly co-produced in a process of ongoing interaction. The focus is on how narrators rhetorically organize their storytelling and identity work by using discursive resources. LÄS MER