Sökning: "specialized perception"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden specialized perception.

 1. 1. The perception of actions and interactions And the importance of context

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joshua Juvrud; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action understanding; action perception; motion; perception; context; environment; eye-tracking; pupil dilation; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The perception of actions and interactions is a dynamic process linked with perceptual processes, the internal and external states of the individual, prior experiences, and the immediate environment. Given these differential contexts, it is very likely there are differences in how infants perceive, interpret, and respond to actions. LÄS MER

 2. 2. Social causality in motion Visual bias and categorization of social interactions during the observation of chasing in infancy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martyna A. Galazka; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social causality; motion; animacy perception; chasing goal-directed motion; heat-seeking; EEG; P400; Nc; spatial proximity; non-contact causality; functional specialization; specialized perception; evolution; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Since the seminal work of Fritz Heider and Marienne Simmel (1944) the study of animacy perception, or the perception and attribution of life from the motion of simple geometrical shapes has intrigued researchers. The intrigue for psychologists and vision scientists then and today centered on the stark disconnect between the simplicity of the visual input and the universal richness of the resulting percept. LÄS MER

 3. 3. Visualizing Dynamics –The Perception of Spatiotemporal Data in 2D and 3D

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Kjellin; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Människa-dator-interaktion; Human-Computer Interaction; Information Visualization; Usability; 2D; 3D; Cue Probability Learning; Space-time Cub; Människa-dator-interaktion;

  Sammanfattning : In many command and control situations the understanding of dynamic events is crucial. With today’s development of hard- and software architecture, we have the possibility to visualize data in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) images. LÄS MER

 4. 4. Life situation among persons living with inflammatory bowel disease

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Pihl Lesnovska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; critical incident; Crohn’s disease; inflammatory bowel disease; knowledge need; life situation; perception of healthcare; quality of care; ulcerative colitis;

  Sammanfattning : Living with inflammatory bowel disease (IBD) affects physical, psychological and social dimensions, limiting the ability to engage in daily activities. Persons with IBD may need frequent and lifelong contacts with the healthcare (HC), highlighting the importance of quality care. LÄS MER

 5. 5. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Bergqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkekonst är uttryck för våra försök att bemöta och betvinga det svåra som livet ställer oss inför i form av fysiskt och mentalt lidande. Läkekonst formas dock inte bara av våra kunskaper och tekniska framsteg, utan även av grundläggande kulturella värderingar och traditioner. LÄS MER