Sökning: "Historisk-filosofiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Historisk-filosofiska ämnen.

 1. 1. Den skandinaviska universitetsromanen 1877-1890

  Författare :Claes Ahlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; universitetskritik; bildningsideal; skandinavisk litteratur; det moderna genombrottet; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige

  Författare :Gabriela Bjarne Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :royal statutes; national laws; legislation; legitimacy; freeholder´s land; contract; the Crown; Late Middle Ages; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen; Legal History; rättshistoria;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is all preserved secular statutes in Sweden from 1350 to 1500, with the exception of city privileges and statutes. The formal changes in these statutes and their contents are analyzed. LÄS MER

 3. 3. Philosophical and empirical investigations in nanoethics

  Författare :Marion Godman; Sven Ove Hansson; David Koepsell; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnet och barnomsorgen : Bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt

  Författare :Karl Gunnar Hammarlund; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :childhood; child-care; day-care institutions; welfare policy; psychology of development; family; parental care; women s emancipation; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : Swedish child-care institutions - day nurseries, kindergartens - did not until the 1930s become a concern of the Government. In 1943 the Swedish Riksdag for the first time passed a bill that gave child-care institutions a Government subsidy. LÄS MER

 5. 5. Det föreställda folkbiblioteket : En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006

  Författare :Åse Hedemark; Eva Hemmungs Wirtén; Kerstin Rydbeck; Jenny Johannisson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Public library; mass media; discourse analysis; librarians; public debate; Libraryand information science; gender; authors; public library development; Book and library history; Bok- och bibliotekshistoria; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen; biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze debates and discourses about the public library in Swedish media from the 1970s up to and including 2006. The empirical material is derived from TV, radio and the daily press and by using discourse theory and methodology a number of debates are problematized. LÄS MER