Sökning: "Helena Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Helena Johansson.

 1. 1. Om patriarkat, motstånd och uppbrott : unga tjejers rörelser i sociala rum

  Författare :Siv-Britt Björktomta; Helena Johansson; Bäck-WIklund Margareta; Yvonne Sjöblom; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patriarkat; motstånd och uppbrott; tjejer; patriarkal familj; hedersrelaterat våld; symboliskt våld; habitus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. International Competition, Productivity and Regional Spillovers

  Författare :Helena Johansson; AgriFood Institutet för livsmedelsekonomisk analys; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell ekonomi; the European Union; International commerce; regional integration; export processing zones; Productivity; spillovers;

  Sammanfattning : This thesis addresses empirically the interplay among international trade, foreign direct investment (FDI) and domestic market conditions, and its impact on competition, growth, exports and technology diffusion. Chapter two considers the potential relation between regional integration and productivity growth for the case of the European Union (EU). LÄS MER

 3. 3. Mechanisms and regulation of allogeneic instant blood-mediated inflammatory reaction (IBMIR)

  Författare :Helena Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male role models; boys; teenagers; single mothers; absent fathers; deconstruction; social constructionism; discourse analysis; discourse; gender; masculinity; social work;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the conception that teenage boys living with a single mother lack male role models and that this lack is related to some of the boys’ social problems. The overall aim of the thesis is to analyse and deconstruct the conception lack of male role models within the field of social work. LÄS MER

 5. 5. Estimation of risk in the field of osteoporosis

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :; osteoporosis; fracture; bone mineral density; clinical risk factors; FRAX; Poisson model; 10 year probability; mortality; vitamin D; adiponectin;

  Sammanfattning : Introduction: Osteoporosis has been recognised as an established and well-defined disease that affects more than 75 million people in the United States, Europe and Japan. Osteoporosis has been operationally defined by the WHO on the basis of bone mineral density (BMD) assessment. LÄS MER