Sökning: "Helena Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Helena Johansson.

 1. 1. International Competition, Productivity and Regional Spillovers

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Helena Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell ekonomi; the European Union; International commerce; regional integration; export processing zones; Productivity; spillovers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar två områden. Dels kopplingen mellan import, konkurrens och produktivitetsutveckling i Sverige och inom EU, dels effekten av inrättandet av så kallade exportzoner i u-länder, det vill säga särskilda områden som omfattas av olika incitament för att locka utländska företag att etablera en exportorienterad verksamhet i landet. LÄS MER

 2. 2. Mechanisms and regulation of allogeneic instant blood-mediated inflammatory reaction (IBMIR)

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Helena Johansson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male role models; boys; teenagers; single mothers; absent fathers; deconstruction; social constructionism; discourse analysis; discourse; gender; masculinity; social work;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the conception that teenage boys living with a single mother lack male role models and that this lack is related to some of the boys’ social problems. The overall aim of the thesis is to analyse and deconstruct the conception lack of male role models within the field of social work. LÄS MER

 4. 4. Estimation of risk in the field of osteoporosis

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; osteoporosis; fracture; bone mineral density; clinical risk factors; FRAX; Poisson model; 10 year probability; mortality; vitamin D; adiponectin;

  Sammanfattning : Introduction: Osteoporosis has been recognised as an established and well-defined disease that affects more than 75 million people in the United States, Europe and Japan. Osteoporosis has been operationally defined by the WHO on the basis of bone mineral density (BMD) assessment. LÄS MER

 5. 5. Identification of stem cell factors - Novel protein-protein interactions and their functions

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; embryonic stem cells; Tpt1; Npm1; Ncl; Oct4; Sox2; Nanog; SAF-A; cell proliferation; transcriptional regulation;

  Sammanfattning : Embryonic stem (ES) cells provide an unlimited source of cells potentially useful for regenerative medicine, however, prior to clinical implementation, additional basic research is needed. This thesis is focused upon different molecular aspects regarding ES cells, primarily by finding novel stem cell protein-protein interactions and their functions. LÄS MER