Sökning: "patriarkat"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet patriarkat.

  1. 1. Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelse i sociala rum

    Detta är en avhandling från Malmö : Égalité

    Författare :Siv-Britt Björktomta; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patriarchal families; violence; virginity; ethnicity; migration; honour; gender; habitus; symbolic violence; emotion sociology; patriarkat; motstånd och uppbrott; tjejer; patriarkal familj; hedersrelaterat våld; symboliskt våld;

    Sammanfattning : This dissertation focuses on some young girls and their family relations. My aim has been to investigate how some of those girls with foreign background who in media, government documents and project descriptions have come to be categorized as “vulnerable girls in patriarchal families” – what has come to be termed honour-related violence and oppression, HRV – describe their situation themselves. LÄS MER