Sökning: "absent fathers"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden absent fathers.

 1. 1. Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

  Författare :Maria Bangura Arvidsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. LÄS MER

 2. 2. Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male role models; boys; teenagers; single mothers; absent fathers; deconstruction; social constructionism; discourse analysis; discourse; gender; masculinity; social work;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the conception that teenage boys living with a single mother lack male role models and that this lack is related to some of the boys’ social problems. The overall aim of the thesis is to analyse and deconstruct the conception lack of male role models within the field of social work. LÄS MER

 3. 3. Den dolda triaden. Om ensamstående mödrar med söner och deras behov av stöd inom socialtjänsten

  Författare :Mona Franséhn; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Motherhood; Absent Fathers; Conceptions of Family Life; Relationships; Reference;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to discuss and understand different aspects of the family life that lone mothers with sons develop in relation to absent fathers and the support from social services. The study is based upon nine case studies, each of them including qualitative interviews with the mother, the son (age 13–18), the male contact person from social services and the responsible social worker. LÄS MER

 4. 4. Att fostra till föräldraskap : barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950

  Författare :Helena Bergman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :gender; welfare state; profession; social work; child welfare; family policy; single motherhood; fatherhood; women’s politics; women’s movement;

  Sammanfattning : The dissertation explores the Swedish child welfare officer system (barnavårdsmannainstitutionen) using gender as an analytical tool. The child welfare officer system was a public program designed to support single mothers and monitor the welfare of children born out of wedlock. LÄS MER

 5. 5. "Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta" : En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858-1861

  Författare :Sofie Walter; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; religious coping; evangelical piety; religious attachment; forced grief; shame; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Bereavement and sorrow are complex phenomena and processes of the human psyche. Central to this doctoral thesis is Lina Sandell (1832–1903,one of Sweden’s most productive and prominent authors of evangelicalism during the 19th century. Her hymn texts ”Day by day” and ”Children of the Heavenly Father” are well known outside Scandinavia. LÄS MER