Sökning: "Hanna Svensson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hanna Svensson.

 1. 1. Bostadsanpassningsbidraget i Sveriges kommuner : kostnadsvariation och handläggningsprocess

  Författare :Hanna Svensson; Tore J Larsson; Eva-Lotta Thunqvist; Susanne Iwarsson; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. I Sverige är målet att möjliggöra för människor att leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem. LÄS MER

 2. 2. Hållbar programutveckling : en studie av betydelsen av expansivt lärande och delvis delade objekt

  Författare :Ann Öhman Sandberg; Inger Eriksson; Lennart Svensson; Hanna Toiviainen; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; inter-organizational learning; expansive learning; sustainability; project management; Verksamhetsteori; inter-organisatoriskt lärande; expansivt lärande hållbarhet; projektledning;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop meanings of sustainable programme development. Policies are often introduced to solve societal problems identified by a government agency or some other organization. In order to realize the intentions behind the policy it is common that one or several policy driven projects are funded with large sums of money. LÄS MER