Sökning: "Eva-Lotta Thunqvist"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Eva-Lotta Thunqvist.

 1. 1. Pollution of groundwater and surface water by roads : with emphasis on the use deicing salt

  Författare :Eva-Lotta Thunqvist; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. EstimatingChloride concentration in surface water and groundwater duet to deicing salt application

  Författare :Eva-Lotta Thunqvist; KTH; []
  Nyckelord :road; deicing salt; monitoring; chloride; catchment area; river basin; simulation; GIS; groundwater; surface water;

  Sammanfattning : A road in operation along with its traffic can pose aserious pollutant threat to groundwater and surface water inits vicinity. Examples of pollutants are metals from thecorrosion of vehicles, rails and poles and the wear of roadsurfaces and tyres; hydrocarbons from the wear of roadsurfaces, tyres, exhausts, oils; sodium chloride from roadsalt; and hazardous goods discharged in accidents. LÄS MER

 3. 3. And Then They Lived Sustainably Ever After? : Experiences from Rural Electrification in Tanzania, Zambia and Kenya

  Författare :Elisabeth Ilskog; Tore J Larsson; Eva-lotta Thunqvist; Björn Kjellström; Abu A K Mvungi; KTH; []
  Nyckelord :Rural Electrification; Sustainable Development; Indicators; Evaluations; Interdisciplinary; Africa; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Accelerating the introduction of basic, clean energy services is seen as a key strategy for promoting sustainable development in rural areas. Still, many people worldwide lack access to modern energy such as electricity, and Africa lags behind other developing regions of the world. LÄS MER

 4. 4. Bostadsanpassningsbidraget i Sveriges kommuner : kostnadsvariation och handläggningsprocess

  Författare :Hanna Svensson; Tore J Larsson; Eva-Lotta Thunqvist; Susanne Iwarsson; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. I Sverige är målet att möjliggöra för människor att leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem. LÄS MER