Sökning: "Foucaults maktanalys"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Foucaults maktanalys.

 1. 1. Den välreglerade friheten att konstruera det lekande barnet

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Charlotte Tullgren; Högskolan Kristianstad.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. Det teoretiska ramverket utgörs av Foucaults maktanalys, där styrning handlar om att forma, vägleda, administrera och reglera människors handlingar. LÄS MER

 2. 2. Den välreglerade friheten : : att konstruera det lekande barnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Tullgren; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; pedagogy; lek; förskolan; children;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns lek är ett väl beforskat område där forskare till exempel försökt förstå lek som företeelse, studerat lekens betydelse för lärande, arbetat fram metoder för lekpedagogik eller studerat lek så som den framstår för barnen. I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. LÄS MER