Sökning: "droghistoria"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet droghistoria.

  1. 1. Giftets värde Apotekares förståelse av opium i Sverige, 1870-1925

    Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

    Författare :Daniel Berg; Stockholms universitet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pharmaca; opiates; narcotics; apothecary; history of opium; history of pharmacy; history of poison regulations; history of drug regulations; economic history of Sweden; 19:th century; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; farmaka; droger; gifter; narkotika; opium; morfin; opiater; apotek; droghistoria; apotekshistoria; Sverige; diskursanalys; ekonomisk historia; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; Economic History; ekonomisk historia;

    Sammanfattning : Before the regulation of opium as a “narcotic” in Sweden in 1923, opium was not regulated for its intoxicating properties and was freely available. But not in any kind of shop. Opium was legally available only through the pharmacies. This thesis explores how this free availability of a narcotic was understood by its traders, the pharmacists. LÄS MER