Sökning: "Göran Salmonsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Salmonsson.

  1. 1. Den förståndiga viljan : Svenska järn- och metallarbetareförbundet 1888-1902 : [the Swedish National Union of Iron- and Metalworkers, 1888-1902]

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Göran Salmonsson; Uppsala universitet.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; National trade unions; class formation; class consciouness; iron- and metalworkers; organization; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : This dissertation is a study of the shaping of the Swedish National Union of Iron- andMetalworkers (JoMAF) from a class formation perspective. A specific image of a classconscious worker was embedded in the union's organizational forms and practices. Theunion thus encouraged and entrenched a specific conception of what the working class was. LÄS MER