Sökning: "Robert Ekman"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Robert Ekman.

 1. 1. Injuries in Skaraborg County, Sweden

  Författare :Robert Ekman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; accident; bicycle-helmet; children; community intervention; epidemiology; evaluation; injury; municipality-based program; prevention; process evaluation; safecommunity; traffic; school; unintentional injury.;

  Sammanfattning : INJURIES IN SKARABORG COUNTY, SWEDEN Surveillance, analysis, and evaluation of community intervention at municipal and county level. by Robert Ekman, Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine, S-172 83 Sundbyberg, Sweden The Falköping Accident Prevention Program (FAPP) is based in Skaraborg County, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Effekter av stötdämpande golv som fallskadepreventiv åtgärd för äldre på särskilt boende

  Författare :Johanna Gustavsson; Finn Nilson; Carl Bonander; Carolina Jernbro; Robert Ekman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accidental falls; residential care; nursing staff; injury prevention; elderly safety; compliant flooring; äldre; fall; skador; stötdämpande golv; höftfraktur; undersköterskor; Risk- och Miljöstudier; Risk and Environmental Studies;

  Sammanfattning : Fallskador är den vanligaste orsaken till skada i alla åldrar men är en skadetyp som blir vanligare ju äldre personen blir. Av de som läggs in på sjukhus för en skada till följd av ett fall är cirka 70 % över 65 år. LÄS MER

 3. 3. To prevent without over-protecting : children and senior citizens injured during outdoor activities

  Författare :Lina Gyllencreutz; Britt-Inger Saveman; Ewa Rolfsman; Robert Ekman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Injuries are a common public health problem. Non-fatal injuries may result in pain and disabilities. Falls are a common causes of non-fatal injuries and many of these injuries occur during some physical activity. LÄS MER

 4. 4. Improving the understanding of cloud radiative heating

  Författare :Erik Johansson; Abhay Devasthale; Michael Tjernström; Annica M. L. Ekman; Robert Pincus; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; clouds; radiative effects; upper troposphere-lower stratosphere; atmospheric circulation; remote sensing; atmosfärvetenskap och oceanografi; Atmospheric Sciences and Oceanography;

  Sammanfattning : Clouds play an essential role in regulating Earth’s radiation budget by reflecting and absorbing energy at different spectra. As they interact with radiation, they can radiatively heat or cool the adjacent atmosphere and the surface. LÄS MER

 5. 5. Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy

  Författare :Stefan Ekman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Robert Jordan; Steven R. Donaldson; Lisa Goldstein; Tim Powers; Patricia McKillip; China Miéville; Charles de Lint; Terry Pratchett; Robert Holdstock; Garth Nix; Charles Vess; Neil Gaiman; Steven Brust; J.R.R. Tolkien; maps in fantasy; fantasy; ecocriticism;

  Sammanfattning : In fantasy literature, the setting is as important to the story as are characters and plot; but although many fantasy scholars have pointed this out, there is very little criticism that explores the role of the setting in fantasy. The aim of this study is to use a topofocal (place-focused) perspective to examine four aspects of the fantasy setting, including the way in which settings function in terms of their respective worlds and stories. LÄS MER