Sökning: "Anton Blad"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anton Blad.

 1. 1. Early-Decision Decoding of LDPC Codes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electrnoic Press

  Författare :Anton Blad; Oscar Gustafsson; Erik G. Larsson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ECC; LDPC; communication; coding; decoding; low-power; Tanner; iterative algorithms; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : Since their rediscovery in 1995, low-density parity-check (LDPC) codes have received wide-spread attention as practical capacity-approaching code candidates. It has been shown that the class of codes can perform arbitrarily close to the channel capacity, and LDPC codes are also used or suggested for a number of important current and future communication standards. LÄS MER

 2. 2. Low Complexity Techniques for Low Density Parity Check Code Decoders and Parallel Sigma-Delta ADC Structures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anton Blad; Oscar Gustafsson; Zhongfeng Wang; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : Since their rediscovery in 1995, low-density parity-check (LDPC) codes have received wide-spread attention as practical capacity-approaching code candidates. It has been shown that the class of codes can perform arbitrarily close to the channel capacity, and LDPC codes are also used or suggested for a number of important current and future communication standards. LÄS MER

 3. 3. Effects of surfactant adjuvants on plant leaf cuticle barrier properties

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Anton Fagerström; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adjuvant; Surfacant; Cuticle; Tebuconazole; Diffusion; Clivia miniata Regel leaf; Model wax; Phase diagram; Hydration; Eutectic melting; Crystalline domains; Softening; Wax film; Quartz Crystal Microbalance with dissipation QCM-D ; Differential Scanning Calorimetry DSC ; Small- and Wide-angle X-ray Diffraction SWAXD ;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks växelverkan mellan det yttersta lagret på växters blad (cutikeln), aktiva substanser, och ämnen som tillsätts för att öka bekämpningsmedlens effekt, i detta fall vissa former av tensider. Barriären som hindrar upptag av främmande ämnen i växten sitter i cutikeln. LÄS MER