Mätteknik med spårgas : aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus

Detta är en avhandling från Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet

Sammanfattning: I denna avhandling behandlas mätning av ventilation, flöden, volymer, luftomsättning samt luftutbytestid och kolvströmningsgrad för olika flödesvägar och strömningssätt i småhus med spårgas. Teori och mät- och beräkningsmetoder utvecklas och tillämpas vid fältmätningar i småhus. Som mätobjekt används allergikeranpassade enplansvillor byggda av LB-hus i Talldalen som är frånluftsventilerade och zonindelade med sovrum som den renaste zonen samt Skanskas Optimahuset i Dalby med förvärmd och ren tilluft som passerar dynamisk vindisolering, frånluftsventilerad krypgrund.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.