Sökning: "experimenthus"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet experimenthus.

  1. 1. Mätteknik med spårgas : aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus

    Detta är en avhandling från Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet

    Författare :Björn Hedin; [1994]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; småhus; experimenthus; inomhusklimat; ventilation; ventilationssystem; F-ventilation; FT-ventilation; luftflöden; luftfördelning; luftmängder; luftströmning; luftväxling; flödessystem; beräkningsmetoder; beräkningsmodeller; datormodeller; modellförsök; fältförsök; mätteknik; mätmetoder; mätutrustning; spårgas; spårgasmätning; utvärdering; teori;

    Sammanfattning : I denna avhandling behandlas mätning av ventilation, flöden, volymer, luftomsättning samt luftutbytestid och kolvströmningsgrad för olika flödesvägar och strömningssätt i småhus med spårgas. Teori och mät- och beräkningsmetoder utvecklas och tillämpas vid fältmätningar i småhus. LÄS MER