Sökning: "ventilationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet ventilationssystem.

 1. 1. Design of Hospital Operating Room Ventilation using Computational Fluid Dynamics

  Detta är en avhandling från Stockhomlm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sasan Sadrizadeh; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Computational Fluid Dynamics CFD ; Ventilation System; Hospital Operating Room; Bacteria Carrying Particle; Surgical Site Infection; Colony Forming Unit; Airborne Particle Control; Air Quality; Thermal Comfort; Active-Passive Air Sampling methods; Computational Fluid Dynamics CFD ; ventilationssystem; operationssal på sjukhus; bakteriebärande partikel; infektion i samband med operation; kolonibildande enhet; kontroll av luftburna partiklar; luftkvalitet; termisk komfort; aktiva-passiva provtagningsmetoder för luft; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : The history of surgery is nearly as old as the human race. Control of wound infection has always been an essential part of any surgical procedure, and is still an important challenge in hospital operating rooms today. For patients undergoing surgery there is always a risk that they will develop some kind of postoperative complication. LÄS MER

 2. 2. Mätteknik med spårgas : aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus

  Detta är en avhandling från Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet

  Författare :Björn Hedin; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; småhus; experimenthus; inomhusklimat; ventilation; ventilationssystem; F-ventilation; FT-ventilation; luftflöden; luftfördelning; luftmängder; luftströmning; luftväxling; flödessystem; beräkningsmetoder; beräkningsmodeller; datormodeller; modellförsök; fältförsök; mätteknik; mätmetoder; mätutrustning; spårgas; spårgasmätning; utvärdering; teori;

  Sammanfattning : I denna avhandling behandlas mätning av ventilation, flöden, volymer, luftomsättning samt luftutbytestid och kolvströmningsgrad för olika flödesvägar och strömningssätt i småhus med spårgas. Teori och mät- och beräkningsmetoder utvecklas och tillämpas vid fältmätningar i småhus. LÄS MER

 3. 3. Predicting flow-generated noise from HVAC components

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Oscar Kårekull; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; flow noise; noise prediction; HVAC; flödesalstrat ljud; bullerprediktion; HVAC;

  Sammanfattning : More energy efficient fans, i.e. larger sizes running at lower speeds, in Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems decrease the fan noise and increase the importance of flow generated noise in other system components, e.g. LÄS MER

 4. 4. On the performance of stratified ventilation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulf Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Människor spenderar en stor del av sin tid inomhus, exempelvis i sina bostäder och bilar, på tåg och på arbetet. Sveriges energibehov i den byggda miljön har en växande trend. LÄS MER

 5. 5. Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Alan Kabanshi; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Intermittent airflow; Indoor air quality; Perceived air quality; Thermal sensation; thermal comfort; Air movement acceptability; Convective cooling; Cooling effect.; Intermittent luftflöde; Luftstrålar; Upplevd luftkvalitet; Termisk komfort; Acceptans av luftrörelser; Konvektiv kylning; Kyleffekt.;

  Sammanfattning : Spaces with high occupancy density like classrooms are challenging to ventilate and use a lot of energy to maintain comfort. Usually, a compromise is made between low energy use and good Indoor Environmental Quality (IEQ), of which poor IEQ has consequences for occupants’ health, productivity and comfort. LÄS MER