Sökning: "mätutrustning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet mätutrustning.

 1. 1. On perfusion estimation using ultrasound

  Författare :Tomas Jansson; Avdelningen för Biomedicinsk teknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Instrumentation technology; Speckle; Artifacts; Perfusion; Ultrasound; Doppler; Mät- och instrumenteringsteknik;

  Sammanfattning : This thesis has the main focus on ways to improve the blood perfusion estimate, as obtained from a continuous wave Doppler system. Earlier studies have shown large temporal variations in the detected perfusion estimate, due to speckle. LÄS MER

 2. 2. On the performance of stratified ventilation

  Författare :Ulf Larsson; Bahram Moshfegh; Per Heiselberg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : People nowadays spend most of their time indoors, for example in their homes, cars, in trains, at work, etc. In Sweden, the energy demand in the built environment is a growing issue. LÄS MER

 3. 3. Measurements of Respiratory Carbon Dioxide

  Författare :MIA FOLKE; Ylva Bäcklund; Olof Lindahl; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik; elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : Koldioxid är en central parameter för metabolismen i alla levande varelser. Hos människan regleras koldioxidhalten främst genom andningen. Därför är det viktigt att kunna mäta och övervaka koldioxidhalten i fysiologiska applikationer så väl inom sportmedicin som inom vården, till exempel på intensivvårdsavdelningar. LÄS MER

 4. 4. Shaping thought through action : A study of the use and design of technical information

  Författare :Jonatan Lundin; Yvonne Eriksson; Carina Söderlund; Inger Orre; Harald Schaub; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the design of technical information, such as a user manual for an industrial device, based on the searching and reading behaviour of process operators and maintenance technicians. Such industrial professionals, who use tools like measuring equipment, are sometimes unable to get the support they need from searching and reading in a text- and image-based tool manual in order to perform work tasks. LÄS MER

 5. 5. Exploring Levers for Improvement of Basic Civil Aviation Training

  Författare :Nicklas Dahlström; Trafikflyghögskolan; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Basic civil aviation training; Mental workload; Psychophysiology; Riskhantering; Risk Management and Safety engineering;

  Sammanfattning : Although the civil aviation industry has gone through great technological and commercial change in the last decades, basic civil aviation training has not kept pace accordingly. The changes in civil aviation have rarely resulted in research programs in the field of basic training, which has long received minimal attention from the industry. LÄS MER