Sökning: "luftströmning"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet luftströmning.

 1. 1. Mätteknik med spårgas : aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus

  Detta är en avhandling från Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet

  Författare :Björn Hedin; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; småhus; experimenthus; inomhusklimat; ventilation; ventilationssystem; F-ventilation; FT-ventilation; luftflöden; luftfördelning; luftmängder; luftströmning; luftväxling; flödessystem; beräkningsmetoder; beräkningsmodeller; datormodeller; modellförsök; fältförsök; mätteknik; mätmetoder; mätutrustning; spårgas; spårgasmätning; utvärdering; teori;

  Sammanfattning : I denna avhandling behandlas mätning av ventilation, flöden, volymer, luftomsättning samt luftutbytestid och kolvströmningsgrad för olika flödesvägar och strömningssätt i småhus med spårgas. Teori och mät- och beräkningsmetoder utvecklas och tillämpas vid fältmätningar i småhus. LÄS MER

 2. 2. Värme- och luftströmning i välisolerade väggar

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Peter Roots; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; väggar; ytterväggar; regelväggar; värmetransport; mätresultat; litteraturstudier; teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ventilerad luftspalt i yttervägg : luftomsättningar och konvektiv fukttransport

  Detta är en avhandling från Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola

  Författare :Jörgen Falk; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Moisture transport; Drying time; Strapping; Ventilation drying rate; Air change rate; Thermal balance; Ventilated cavity; Moisture balance; EIFS;

  Sammanfattning : Allvarliga fuktproblem i ytterväggar med regelstomme av trä och fasadskikt av puts på isolering har under senare delen av 2000-talet konstaterats i Sverige. Ett alternativ byggsätt för den putsade fasaden är att putsa mot ett skivunderlag som sitter monterat mot läkt så att en luftspalt bildas. LÄS MER

 4. 4. Investigations of Flow Patterns in Ventilated Rooms Using Particle Image Velocimetry Applications in a Scaled Room with Rapidly Varying Inflow and over a Wall-Mounted Radiator

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Amir Sattari; Högskolan i Gävle.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Particle Image Velocimetry PIV ; experimental study; structured light 3D scanning system; ventilation; varying flow rate; room model; wall-mounted radiator; air; water; flow; Particle Image Velocimetry PIV ; experimentell studie; scanningsystem för strukturerat 3D-ljus; ventilation; varierande tilluftsflöde; rumsmodell; väggmonterad radiator; Engineering Mechanics; Teknisk mekanik; Byggvetenskap; Civil and Architectural Engineering; Energy Technology; Energiteknik;

  Sammanfattning : This thesis introduces and describes a new experimental setup for examining the effects of pulsating inflow to a ventilated enclosure. The study aimed to test the hypothesis that a pulsating inflow has potential to improve ventilation quality by reducing the stagnation zones through enhanced mixing. LÄS MER

 5. 5. Investigations of Flow Patterns in Ventilated Rooms Using Particle Image Velocimetry Applications in a Scaled Room with Rapidly Varying Inflow and over a Wall-Mounted Radiator

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Amir Sattari; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Particle Image Velocimetry PIV ; experimental study; structured light 3D scanning system; ventilation; varying flow rate; room model; wall-mounted radiator; air; water; flow; Particle Image Velocimetry PIV ; experimentell studie; scanningsystem för strukturerat 3D-ljus; ventilation; varierande tilluftsflöde; rumsmodell; väggmonterad radiator; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : This thesis introduces and describes a new experimental setup for examining the effects of pulsating inflow to a ventilated enclosure. The study aimed to test the hypothesis that a pulsating inflow has potential to improve ventilation quality by reducing the stagnation zones through enhanced mixing. LÄS MER