Sökning: "beräkningsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet beräkningsmodeller.

 1. 1. Leaching of concrete : experiments and modelling

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Tomas Ekström; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; betongdammar; urlakning; dammar; beständighet; skador; laboratorieförsök; beräkningsmetoder; simulering; beräkningsmodeller;

  Sammanfattning : Many concrete dams, and other concrete structures within the hydropower industry are old and in a more or less severe state of degradation. Leaching is, together with freeze-thaw, the most common degradation problem in Swedish hydraulic concrete structures. LÄS MER

 2. 2. Spread of smoke and fire gases via the ventilation system

  Detta är en avhandling från Division of Building Science, Lund University

  Författare :Polina Gordonova; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; compartment fires; fire flow; fire pressure; fire simulation; smoke spread; ventilation ducts; brandteknik; brand; brandspridning; rökspridning; ventilation; ventilationskanaler; beräkningsmodeller; datorprogram; simulering; teori;

  Sammanfattning : This thesis examines the problem of smoke spread via ventilation ducts to adjacent room(s) in case of a compartment fire. The main goal is to examine the possibility of operating the fans during different fires in four types of buildings (compartments, hospitals, offices and hotels) and to estimate the risk of smoke spread in different conditions.. LÄS MER

 3. 3. Concrete slab on the ground and moisture control : verification of some methods to improve the moisture conditions in the foundation

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Lars-Erik Harderup; Lund University.; Lunds universitet.; [1991]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Concrete slab; moisture; repair methods; ventilated foundation; drainage; numerical methods; grunder; grundplattor; platta på mark; betongplattor; fuktskador; reparationsmetoder; dränering; ventilerade konstruktioner; fukt; fukttransport; relativ fuktighet; temperatur; luftflöden; beräkningsmodeller; teori; fältundersökningar; mätresultat;

  Sammanfattning : This work deals with different types of repair methods for concrete slab on the ground damaged by moisture. Many of the available methods involve some kind of mechanical ventilation of the foundation. The basic principle for all these systems is the same. LÄS MER

 4. 4. Behaviour of fracture process zones in concrete influenced by simultaneously applied normal and shear displacements

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Manouchehr Hassanzadeh; Lund University.; Lunds universitet.; [1992]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; softening; mixed mode; fictitious crack model; concrete; deformationer; betong; brottmekanik; hållfasthet; brotthållfasthet; spänningar; skjuvspänningar; sprickor; beräkningsmodeller; brottenergi; teori; laboratorieförsök; interlock; crack path; diagonal crack; microcracking; instability; fracture energy; fracture mechanics; shear; tension; process zone;

  Sammanfattning : The thesis deals with the determination of the post peak behaviour of concrete in pure tension, and combined tension (compression) and shear. A test arrangement has been developed in order to determine the post peak behaviour of concrete expressed as stress - displacement curves. LÄS MER

 5. 5. Mätteknik med spårgas : aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus

  Detta är en avhandling från Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet

  Författare :Björn Hedin; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; småhus; experimenthus; inomhusklimat; ventilation; ventilationssystem; F-ventilation; FT-ventilation; luftflöden; luftfördelning; luftmängder; luftströmning; luftväxling; flödessystem; beräkningsmetoder; beräkningsmodeller; datormodeller; modellförsök; fältförsök; mätteknik; mätmetoder; mätutrustning; spårgas; spårgasmätning; utvärdering; teori;

  Sammanfattning : I denna avhandling behandlas mätning av ventilation, flöden, volymer, luftomsättning samt luftutbytestid och kolvströmningsgrad för olika flödesvägar och strömningssätt i småhus med spårgas. Teori och mät- och beräkningsmetoder utvecklas och tillämpas vid fältmätningar i småhus. LÄS MER