Measurements of High-Precision Atomic Data with Applications to Astrophysics and Cosmology

Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Undersökningar av astrofysikaliska spektra kräver noggranna atomära data, som t.ex. våglängder och övergångssannolikheter. Denna avhandling bidrar med atomära data av hög precision för astrofysikaliska och kosmologiska tillämpningar. Mätningarna har gjorts på ljus producerat i en hålkatodlampa med hjälp av Fouriertransformspektrometri. Genom att observera våglängdsskift i absorptionsspektra från avlägsna kvasarer kan man undersöka eventuella förändringar hos fundamentala konstanter. För detta behövs noggranna värden på laboratorievåglängder. Sådana våglängder har mätts upp, med hög precision, för ultravioletta resonanslinjer som är synliga i kvasarspektra. Noggranna våglängder har också bestämts för paritetsförbjudna infraröda linjer. Sådana linjer kan t.ex. detekteras i spektra från astrofysikaliska plasma med låg densitet. Genom att mäta våglängder för tillåtna övergångar har värdet på energinivåerna förbättrats och därefter har Ritzvåglängder kunnat beräknas. Förekomsten av olika ämnen i metallfattiga stjärnor kan vara viktiga parametrar vid undersökningar av galaxers utveckling. För att kunna göra sådana förekomstanalyser är det nödvändigt att ha noggranna värden på oscillatorstyrkor för observerbara övergångar. I denna avhandling presenteras därför övergångssannolikheter för linjer från Mg I och Ca I. Mätningarna har gjorts genom att kombinera livstider för de övre nivåerna med relativa linjeintensiteter.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.