Sökning: "maria"

Visar resultat 1 - 5 av 2552 avhandlingar innehållade ordet maria.

 1. 1. Agustina Bessa Luís et l’écriture de l’Histoire

  Författare :Alda Maria Lentina; Maria Graciete Maria Graciete Besse; Catherine Dumas; Laura Fernanda Bulger; Cândido Oliveira Martins; Université Paris Sorbonne-Paris IV; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; historiographic metafiction; women History; deconstruction; intertextuality; parody; identity; gender; masculine domination.;

  Sammanfattning : When Agustina Bessa-Luís rewrites History she is guided by the will to show the absence of women in History. Our reading will show the reintroduction of women in Portuguese History through the “descontruction” of its discourse. LÄS MER

 2. 2. Micropatterning of hyaluronic acid hydrogels for in vitro models

  Författare :Ana María Porras Hernández; Maria Tenje; Maria Antfolk; Jörg Kütter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Micropatterning; hyaluronic acid hydrogels; endothelial cells; alignment; cell chirality; Teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik; Engineering Science with specialization in Microsystems Technology;

  Sammanfattning : The human body consist of a vast number of cells, and jointly, the cells, form tissues and organs. The cells interact and respond to their local microenvironment. LÄS MER

 3. 3. PS – a school-wide prevention programme : effects, core components and implementation

  Författare :Maria Ingemarson; Maria Bodin; Karin Guldbrandsson; Andreas Birgegård; Torill Larsen; Karolinska institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : PS is multi-component intervention at the primary prevention level and aims at creating a positive learning environment and decreasing problem behaviours among students in the school years 4-9. During 2009-2012 the programme was both implemented and studied for the first time in a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. The chloroplast lumen proteome of Arabidopsis thaliana

  Författare :Maria Schubert; Wolfgang Schröder; Eva-Maria Aro; Södertörns högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Photosynthesis; chloroplast; thylakoid lumen; Arabidopsis thaliana; proteome;

  Sammanfattning : In plants, the chloroplast organelles host the photosynthetic machinery, which catalyzes the conversion of light energy to chemical energy used for synthesis of carbohydrates. Inside the chloroplast, the lumen compartment forms an integral part of the thylakoid network that performs the light reactions of photosynthesis. LÄS MER

 5. 5. Munhälsa – Äldre personers upplevelser och vårdpersonals attityder och kunskaper

  Författare :Maria Snögren; Kristina Ek; Maria Browall; Irene Eriksson; Ulrika Lindmark; Anna Ehrenberg; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Digital training; Fundamentals of Care; Healthcare professionals; Nursing; Oral Health; Oral Healthcare and Older adults; Digital utbildning; Fundamentals of Care; Munhälsa; Munvård; Omvårdnad; Vårdpersonal och Äldre personer; Wellbeing in long-term health problems WeLHP ; Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem WeLHP ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är känt att äldre personer har bättre munhälsa i dag och fler kvarvarande tänder än tidigare generationer. Det är en komplex uppgift att utföra munvård för att förebygga nedsatt munhälsa på någon annan. Nedsatt munhälsa kan påverka allmänhälsan på olika sätt, till exempel genom smärta och nedsatt aptit. LÄS MER