Sökning: "oscillator strengths"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden oscillator strengths.

 1. 1. Measurements of Oscillator Strengths in Fe, Zr, Mo and Ce

  Författare :Carl Martin Sikström; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cerium; molybdenum; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Condensed matter:electronic structure; magnetic and optical properties; electrical; magnetic resonance; supraconductors; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; egenskaper elektriska; astrophysics; magnetiska och optiska ; spektroskopi; oscillator strengths; supraledare; zirconium; magnetisk resonans; Fourier transform spectroscopy; branching fraction; radiative lifetimes; iron;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En enkel beskriving av atomen kan utgå från Bohrs atommodell (som emellertid ej är användbar för en exaktare beskrivning): runt kärnan, som består av positivt laddade protoner och neutrala neutroner, kretsar elektroner. Vilket grundämne det är bestäms av antalet protoner i kärnan. LÄS MER

 2. 2. Measurements of oscillator strengths of astrophysical interest

  Författare :Carl Martin Sikström; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Design and Experiments with High Power Microwave Sources The Virtual Cathode Oscillator

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cecilia Möller; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High Power Microwaves Vircator;

  Sammanfattning : High-Power Microwaves (HPM) can be used to intentionally disturb or destroy electronic equipment at a distance by inducing high voltages and currents.This thesis presents results from simulations and experiments with a narrow band HPM source, the vircator. LÄS MER

 4. 4. Laboratory measurements of absolute oscillator strengths in Fe II

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hampus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Laboratory and stellar spectroscopy of the complex ions Fe+, Mo+, Th+ and U+

  Detta är en avhandling från Hampus Nilsson, Lund University

  Författare :Hampus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molybdenum; iron; thorium; uranium.; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Astronomy; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Condensed matter:electronic structure; electrical; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; magnetic and optical properties; supraconductors; astrophysics; radiative lifetimes; oscillator strengths; term analysis; Fourier transform spectroscopy; branching fractions; Fysicumarkivet A:2002:Nilsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Större delen av den kunskap vi har om Universum får vi genom att undersöka det ljus som olika kosmiska objekt sänder ut. Det synliga ljuset från en stjärna består av kontinuerlig strålning (Planckstrålning) vars färg ger ett mått på temperaturen av stjärnans yta på samma sätt som färgen hos upphettade metallföremål. LÄS MER