Sökning: "undervisning om hållbar energi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden undervisning om hållbar energi.

  1. 1. Fysiken spelar roll! : Undervisning om hållbara energisystem, fokus på gymnasiekursen fysik A

    Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Hans Niedderer; Erik Dahlqvist; Stellan Löfdahl; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physics teaching; sustainable energy education; Fysikundervisning; undervisning om hållbar energi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

    Sammanfattning : This thesis will present the result from one main investigation (step 1) and two follow-up studies (step 2 and 3). The main study consists of an interpreting, iterative analysis of statements made by ‘experts’ on contents of education gathered from a questionnaire, which result in a subject-specific content for physics education on sustainable energy systems (SES) presented as a category system. LÄS MER