Sökning: "Naturvetenskapernas och teknikens didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

 1. 1. Ett lysande experiment : En studie av lärandeprogressionen vid lärande med datorstöd i optik

  Författare :Roger Andersson; Hans Niedderer; Sune Pettersson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärandeprogression; optik; IKT; videofilmning; naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp

  Författare :Tor Nilsson; Hans Niedderer; Kjell Waltersson; Roland Kjellander; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :enthalpy; thermodynamics; chemistry; chemistry education; conceptions; higher education; entalpi; termodynamik; kemi; kemididaktik; ämnesdidaktik; föreställningar; begrepp; begreppsbildning; högre utbildning; naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to construct undergraduate chemistry students’ conceptions of enthalpy and its change, internal energy and its change, heat and work. Conceptions make it possible to identify students’ problems with the taught content. How students’ exam results are affected by qualitative/conceptual questions was also investigated. LÄS MER

 3. 3. Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa : Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Carina Carlhed; Erik Dahlquist; Margareta Ekborg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : Energiundervisning inom gymnasiets skolfysik ska enligt kursplaner inbegripa begreppsförståelse, undersökande arbetssätt och fysikkunskaper satta i sammanhang. Dessutom framhåller politiska dokument att fysikundervisningen ska inkludera hållbar utveckling som ett sätt att kontextualisera fysikkunskaper och bidra till elevers handlingskompetens. LÄS MER

 4. 4. Fysiken spelar roll! : Undervisning om hållbara energisystem, fokus på gymnasiekursen fysik A

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Hans Niedderer; Erik Dahlqvist; Stellan Löfdahl; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physics teaching; sustainable energy education; Fysikundervisning; undervisning om hållbar energi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : This thesis will present the result from one main investigation (step 1) and two follow-up studies (step 2 and 3). The main study consists of an interpreting, iterative analysis of statements made by ‘experts’ on contents of education gathered from a questionnaire, which result in a subject-specific content for physics education on sustainable energy systems (SES) presented as a category system. LÄS MER

 5. 5. Two dimensions of student ownership of learning during small-group work with miniprojects and context rich problems in physics

  Författare :Margareta Enghag; Hans Niedderer; Peter Gustafsson; Jonte Bernhard; Phil Scott; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ownership of learning; exploratory talks; physics learning; context rich problems; miniprojects; Naturvetenskapernas och teknikens didaktik; fysikdidaktik; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; Physics; Fysik; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : In this thesis the theoretical framework student ownership of learning (SOL) is developed both theoretically and with qualitative research, based on studies of small-group work in physics with miniprojects and context rich problems. Ownership is finally defined as actions of choice and control, i.e. LÄS MER