Sökning: "acceptance"

Visar resultat 1 - 5 av 554 avhandlingar innehållade ordet acceptance.

 1. 1. Acceptance for persons suffering from pain Evaluation of acceptance-based interventions for adults with chronic pain and children with cancer experiencing acute pain

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jenny Thorsell Cederberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute pain; chronic pain; acceptance; psychological flexibility; acceptance and commitment therapy; children and adolescents; cancer; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : It is increasingly clear that pain and emotions are closely interconnected. Pain does not only cause psychological distress, but psychological distress also amplifies pain through neurological mechanisms. Treatment of both chronic and acute pain would benefit from acknowledging the psychological mechanisms of pain neurophysiology. LÄS MER

 2. 2. Tinnitus – an acceptance-based approach

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Vendela Zetterqvist (f.d. Westin); Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tinnitus; tinnitus interference; acceptance; defusion; Acceptance and Commitment Therapy; Tinnitus; tinnitusbesvär; acceptans; defusion; Acceptance and Commitment Therapy; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Tinnitus is a highly prevalent health condition creating moderate or severe interference on mood, sleep and daily functioning for a group of those affected. The aims of this thesis were 1) to explore the role of acceptance and psychological flexibility in understanding tinnitus interference both experimentally and with a longitudinal design 2) to evaluate the immediate and long-term outcomes of an acceptance based behaviour therapy (Acceptance and Commitment Therapy; ACT) in the treatment of people with tinnitus and, 3) to investigate the relationship between treatment outcome and processes assumed to be the active ingredients of treatment (acceptance and cognitive defusion). LÄS MER

 3. 3. Individual information system acceptance behaviour : An electronic ordering system case

  Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

  Författare :Katarina Arbin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information system; e-procurement; e-ordering; individual; acceptance; adoption; continued use; behaviour; structures; routines; longitudinal; case study;

  Sammanfattning : Organizations have spent and continue to spend millions of dollars on information systems (IS) in order to enable business success. Information systems have long been used to help managers make better decisions, better understand the nature of customers and improve employee productivity. LÄS MER

 4. 4. Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia How, for Whom and What about Acceptance?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristoffer Bothelius; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Insomnia; cognitive behavioural therapy; sleep; primary care; stepped care; questionnaire; acceptance; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Sleep is essential for survival but a significant minority of the adult population are dissatisfied with their sleep, and 6-10% meet the criteria for insomnia disorder, characterised by difficulties falling asleep at bedtime, waking up in the middle of the night or too early in the morning, and daytime symptoms. Cognitive behavioural therapy for insomnia (CBT-I), an evidence-based sleep-focused intervention, has been suggested as the treatment of choice for chronic insomnia. LÄS MER

 5. 5. Acceptance and Cognitive Restructuring - analyses and comparisons from an emotion regulation perspective

  Detta är en avhandling från Faculty of Social Sciences, Department of psychology, Lund University

  Författare :Martin Wolgast; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive restructuring; Acceptance; Emotion regulation; Cognitive Behavior Therapy; Acceptance and Commitment Therapy;

  Sammanfattning : En central del i de flesta psykoterapeutiska inriktningar utgörs av hur man ser på emotioner samt vilka konsekvenser olika sätt att förhålla sig till eller reglera emotionerna får: Ur ett psykoanalytiskt perspektiv ses primitiva och rigida försvarsmekanismer riktade mot omedvetna affekter, drifter och impulser, som en viktig bidragande faktor till utvecklandet av psykiska besvär (Weiner & Bornstein, 2009). I humanistisk psykoterapi ser man förnekande eller förvrängning av känslor och önskningar som det huvudsakliga hindret för självförverkligande och utveckling (Rogers, 1951). LÄS MER