Sökning: "sensitizer"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet sensitizer.

 1. 1. Design, Synthesis and Properties of Organic Sensitizers for Dye Sensitized Solar Cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Karl Martin Karlsson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Acceptor; chromophore; donor; dye; sensitized; energy level; HOMO LUMO; linker; phenoxazine; sensitizer; solar cell; triphenylamine; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes;

  Sammanfattning : This thesis gives a detailed description of the design and synthesis of new organic sensitizers for Dye sensitized Solar Cells (DSCs). It is divided in 7 chapters, where the first gives an introduction to the field of DSCs and the synthesis of organic sensitizers. LÄS MER

 2. 2. Photoelectrochemical studies of dye-sensitized solar cells using organic dyes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Tannia Marinado; KTH.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; additive; charge recombination; coadsorbent; conduction band shift; dye-sensitized; electron lifetime; electron-transfer; organic dye; photoelectrochemical; photovoltaic; sensitizer; semiconductor; solar cell; solar cell efficiency; titanium dioxide; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : The dye-sensitized solar cell (DSC) is a promising efficient low-cost molecular photovoltaic device. One of the key components in DSCs is the dye, as it is responsible for the capture of sunlight.State-of-the-art DSC devices, based on ruthenium dyes, show record efficiencies of 10-12 %. LÄS MER

 3. 3. Hole Transport Materials for Solid-State Mesoscopic Solar Cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lei Yang; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mesoscopic solar cells; solid-state dye-sensitized solar cells; organometallic halide perovskite; hole transport materials; mesoporous TiO2; conjugated polymer; sensitizer; transient absorption spectroscopy; photo-induced absorption spectroscopy; in-situ photoelectrochemical polymerization; spiro-OMeTAD; P3HT; TPAA; MeO-TPD; bis-EDOT; DEH; Li ion migration; charge recombination; electron lifetime;

  Sammanfattning : The solid-state mesoscopic solar cells (sMSCs) have been developed as a promising alternative technology to the conventional photovoltaics. However, the device performance suffers from the low hole-mobilities and the incomplete pore filling of the hole transport materials (HTMs) into the mesoporous electrodes. LÄS MER

 4. 4. Synthesis and Photoinduced Electron Transfer of Donor-Sensitizer-Acceptor Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för organisk kemi

  Författare :Yunhua Xu; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial photosynthesis; Dye-sensitized solar cells; Electron donors; Dinuclear ruthenium complexes; Electron transfer; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : Artificial systems involving water oxidation and solar cells are promising ways for the conversion of solar energy into fuels and electricity. These systems usually consist of a photosensitizer, an electron donor and / or an electron acceptor. LÄS MER

 5. 5. Levosimendan in early experimental sepsis: effects on the heart and hepatosplanchnic circulation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Doris Cunha Goncalves; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; septic shock; myocardial oxygen consumption; myocardial dysfunction; levosimendan; endotoxin; contractility; catecholamines; calcium sensitizer; cardiotonic agents; splanchnic perfusion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blodförgiftningen (sepsis) kan ge upphov till akut hjärtsvikt, vilken på cellulär nivå karakteriseras av minskad känslighet för kalciumjonen och de vanliga hjärtförstärkande medicinerna (inotropa farmaka). Avhandlingen handlar om tidig behandling av sepsis-associerad hjärtsvikt med den kalciumsensitiseraren levosimendan, ett nytt läkemedel som höjer hjärtats kontraktionskraft genom att öka de kontraktila proteinernas kalciumkänslighet i hjärtmuskelcellen. LÄS MER