Sökning: "scholarship of engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden scholarship of engagement.

 1. 1. A Pilgrimage to the Past : Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Matthew Norris; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bureus; Antiquarianism; History of Scholarship; Runology; History of Writing; Ancient Wisdom;

  Sammanfattning : At the end of the eighteenth century, Edward Gibbon described the antiquarian scholars of previous generations as men of “profound learning and easy faith.” His exemplar was the Swedish polymath Olof Rudbeck, who in a series of frantic and combative tomes sought to portray Sweden as the model for Plato’s Atlantis and the seething cultural cauldron from which Western civilization had emerged. LÄS MER

 2. 2. Learning in Collaboration: Academics’ experiences in collaborative partnerships

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Jan Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; multidisciplinary; SMARTA; krAft; Sweden; NIWL; holistic learning of scholarship; scholarship; interactive research; service; collaboration; Learning; SMEs; academia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns en pågående debatt, både i USA och i Europa om behovet att utveckla en bredare syn på akademisk kompetens och de olika aktiviteterna som den innefattar, bland annat det som kallas “tjänster riktade mot samhället”. I Sverige tar dessa samhällsorienterade tjänster formen av praktik orienterad involvering och samarbete med det omgivande samhället, i enlighet med den lagstiftning som reglerar högskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Negotiating the value(s) of design(ing): An organisational inquiry

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Ulises Navarro Aguiar; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; design; strategy; practice; valuation; value; power; agency;

  Sammanfattning : Organisations are increasingly calling upon design as a strategic asset to generate innovation as part of a wider fascination with ‘design thinking’ in business. Recent scholarship has tended to emphasise design’s many contributions to business and society, playing a part in the growing recognition and expansion of design as an idea. LÄS MER

 4. 4. Learning across paradigms : towards an understanding of the development of medical teaching practice

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (Lime)

  Författare :Klara Bolander Laksov; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate how educational developers can work strategically with change to develop quality in higher education institutions in general and in medical education in particular. The thesis addresses the challenges faced by educational developers when introducing concepts that may challenge not only individuals’ but also the epistemological assumptions of different groups within different disciplines of how we learn, what constitutes knowledge and how we can explore reality. LÄS MER

 5. 5. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Claudia Gillberg; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER