Sökning: "rydberg"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade ordet rydberg.

 1. 1. Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman

  Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Christian Rydberg; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; science education; samhällsfrågor med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll; kontroversiella frågor; didaktiska dilemman; didaktiska modeller; kompetensutveckling; komparativ didaktik; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Teaching and learning about complex and controversial societal issues is a challenging endeavour. Students must not only gain new scientific perspectives on the issues but also be able to take ethical and philosophical perspectives in consideration. LÄS MER

 2. 2. Echocardiographic assessment of atrioventricular plane displacement, Clinical application in patients with coronary artery disease, atrial fibrillation and aortic stenosis

  Detta är en avhandling från Malmö University Hospital, Department of Cardiology, Erik Rydberg, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Erik Rydberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prognosis; aortic stenosis; atrial fibrillation; AVPD; coronary artery disease;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studier har visat att rörelsen i atrioventrikulära planet (AVPD) är korrelerat med såväl vänster kammares (VK) systoliska, mätt som ejections fraktion (EF), som diastoliska funktion. Ålder, hjärtfrekvens, VK storlek, vänster förmaks storlek, myokardiets tjocklek, kroppsyta och afterload är andra faktorer som påverkar AVPD. LÄS MER

 3. 3. Electrical properties of polycrystalline silicon

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Matts Rydberg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials science; Materialvetenskap; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; Elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : Polysilicon is used, among other materials, in today's integrated circuits. In this thesis, the structural and electrical properties' of polysilicon thin film resistors have been studied. The aim has been to improve the long-term stability and increase the knowledge concerning grain-boundary related phenomena. LÄS MER

 4. 4. Electrical Properties of Polysilicon

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Matts Rydberg; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Theoretical Studies of Cytochrome P450

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Chemistry, Lund University

  Författare :Patrik Rydberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum chemistry; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Theoretical chemistry; transition-state force field; peroxidase; theoretical chemistry; molecular dynamics; density functional theory; cytochrome P450; porphyrin; haem; heme; kvantkemi; Teoretisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cytokrom P450 är en stor enzymfamilj som finns i alla levande organismer och tar del i både endogen och exogen metabolism. De är primärt mono-oxygenaser och utför en stor mängd reaktioner. LÄS MER